Մեր մասին

Այն իրավիճակում, երբ համաշխարհային տնտեսությունն անկում է ապրում, առանձնահատուկ նշանակություն են ստանում ինչպես գործող գործարար հարաբերությունների պահպանումը, այնպես էլ նոր գործարար հարաբերությունների կազմակերպումը:
Այս առումով հատուկ նշանակություն են ստանում բիզնես կառույցները, որոնք ունակ են ներկայացնել Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսական սուբյեկտների շահերը, որոնք այսօր իրենց սեփական արտահանման-ներմուծման ծառայությունները ստեղծելու հնարավորություն չունեն, բայց որոնց ձեռնարկությունների արտադրանքը կարող է հետաքրքրություն առաջացնել ԵՄ երկրների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գնորդների համար: Հենց այդպիսի բիզնես կառույց է հանդիսանում «ԵՏՄ առևտրի տունը»:
Menu