Եվրամիությունում գնումների ընթացակարգերին մասնակցությունը

Առևտրի տունը պատրաստ է աջակցել իր հաճախորդներին փաստաթղթերի պատրաստման գործընթացում, ինչպես նաև ԵՄ-ի տարածքում անցկացվող գնումների մրցույթային ընթացակարգերին մասնակցության ուղեկցության հարցում:
Այս ծառայությունը մատուցվում է հաճախորդի անհատական պահանջով և համագործակցության պայմանները համաձայնեցնելուց հետո:

Menu