ԵՄ իրավասության ներքո համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծում

Մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք դիտարկել ԵՄ-ում անկախ իրավաբանական անձի ստեղծման հարցը`գրանցումով, անձնակազմի հավաքագրումով, հաշվարկային հաշվի բացմամբ, հաշվապահական ծառայություններով:
Տվյալ դեպքում Առևտրի տունը, հաճախորդի խնդրանքով, որոնում է և որպես կապող շղթայի օղակ է հանդես գալիս այն գործընկերական կառույցների հետ, որոնք տվյալ տեսակի ծառայություն են մատուցում:

Menu