Բանկային համաֆինանսավորման ծառայություններ

Առևտրի տունը պատրաստ է աջակցել իր հաճախորդներին ԵՄ-ում իրականացվող առևտրային գործարքների համար բանկային համաֆինանսավորում ստանալու փաստաթղթերի պատրաստման գործում:
Անհատապես հնարավոր է բանկային երաշխիքներ տրամադրել: Այս ծառայությունն իրականացնելու համար Առևտրի տունը, առանձին պայմանավորվածությունների հիման վրա, համագործակցում է Եվրոպական ֆինանսական հաստատությունների հետ, ներառյալ SWISS բանկը, EFG Monaco-ն, Rietumubanka-ն, Swednbank-ը:

Menu